does ivermectin kill demodex eggs ivermectina pisici ivergot gotas 5 ml how to give guinea pigs ivermectin ivermectin philippines doctor prospecto securo ivermectina 6 mg ivermectina pediculosis ivermectina para caes preo

Ziekteverzuimreglement medewerkers Uitzendkoning

U bent werknemer van Uitzendkoning en bent ziek waardoor u niet kunt werken. Het kan ook zijn dat u een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met Uitzendkoning heeft/had en bij het einde van de arbeidsovereenkomst bent u ziek uit dienst gegaan. In beide gevallen heeft u mogelijk recht op een Ziektewetuitkering. De Ziektewetuitkering is een uitkering die normaliter door het UWV wordt uitgekeerd.UWV of &Wij Arbodienst draagt, in opdracht van Uitzendkoning, zorg voor de verzuimadministratie, verzuimbegeleiding en de uitvoering van de Ziektewet.

1. Ziekmelding
Indien u ziek bent moet u zich vóór 10:00 uur ziek melden bij het bedrijf waar de werkzaamheden verricht zouden worden en bij Uitzendkoning. Als u ziek weggaat van uw werk dan meldt u dit bij Uitzendkoning en bij de leidinggevende binnen het bedrijf waar u werkt. De werknemer moet zich persoonlijk ziek melden. Het is niet toegestaan de ziekmelding per (bijvoorbeeld) sms, whatsapp of email te doen. Niet persoonlijke ziekmeldingen worden niet geaccepteerd, tenzij daarvoor goede redenen zijn. Wanneer de melding later dan 10.00 uur doorgegeven wordt, geldt de eerst volgende dag als eerste ziekte dag.

Eventuele boetes welke uit te laat ziekmelden voortvloeien zijn voor rekening van u als werknemer. Bij een ziekmelding dient te worden medegedeeld: 

  • de reden van het verzuim; 
  • of u op de eerste arbeidsongeschiktheid dag diende te werken; 
  • de vermoedelijke duur van de ziekte; 
  • de laatst gewerkte dag bij de inlener; 
  • het (verpleeg-)adres en telefoonnummer; 
  • bij ziekmelding vanuit een ander adres dan het thuisadres dienen ook verblijfplaats, telefoonnummer en eventueel een behandelend arts te worden opgegeven.

2. Thuisblijven
Iemand van UWV of &Wij Arbodienst zal contact met u zoeken (telefoongesprek of huisbezoek). Ook kunt u een oproep verwachten voor het spreekuur van de bedrijfsarts. U bent hiervoor verplicht om tot 19.00 uur thuis te blijven. Als u op een ander adres verblijft, dient u dit direct telefonisch te melden bij UWV en Uitzendkoning. Slechts in overleg met UWV kunt u toestemming krijgen om op bepaalde uren uw (verpleeg)adres te verlaten. Indien de controleur u niet thuis heeft aangetroffen, dan kunnen de kosten van het huisbezoek bij u in rekening gebracht worden.

3. Oproep van de bedrijfsarts
U bent verplicht de door Uitzendkoning aangewezen Arbodienst (&Wij) alle informatie over het verzuim te verstrekken. Uiteraard geeft u gehoor aan een oproep van UWV of &Wij om op het spreekuur te verschijnen. Indien u daar absoluut niet toe in staat bent of al weer aan het werk bent, geeft u dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de afspraak door. Indien u dit niet doet, kan dit gevolgen hebben voor de hoogte van uw uitkering. Mocht Uitzendkoning uw loon doorbetalen, dan worden de kosten hiervan op uw loon ingehouden, verhoogd met €10,- administratiekosten.